ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Για κάθε κτίριο. Για κάθε ανάγκη. Για εσένα.
 
 

Unidomus - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η ορθή διαχείριση μιας οικίας και ενός κτιρίου, καθώς και η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών με φροντίδα και σεβασμό, αποτελεί τη βάση για την ύπαρξη Υγειονομικού Πολιτισμού. Παρέχουμε υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών, εξωτερικής διαχείρισης επαγγελματικών ακινήτων και πολυκατοικιών συνδυασμένα με ειδικά πακέτα εργασιών συντήρησης. Παράλληλα, προσφέρουμε συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες ακινήτων, καθώς και υπηρεσίες οργάνωσης & διαχείρισης εκδηλώσεων.

Ακολουθούν συνοπτικά και αναλυτικά οι Υπηρεσίες Διαχείρισης:

 • Εξωτερική διαχείριση κτιρίων: αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού, είσπραξης- πληρωμής κοινοχρήστων & διαχείρισης και τεχνικής κάλυψης του κτιρίου.
 • Έκδοση κοινοχρήστων δαπανών για εμπορικά κέντρα, γραφεία, συγκροτήματα κατοικιών, πολυκατοικίες
 • Ειδικά οικονομικά πακέτα εργασιών συντήρησης
 • Υπηρεσίες Home management: οικονομική διαχείριση οικιακών λειτουργιών, διεκπεραίωση φορολογικών και νομικών υποθέσεων - συμβουλευτική, υπηρεσίες συντήρησης οικίας (Ιδανικό για όσους κατοικούν στο εξωτερικό ή μακριά από την κατοικία τους ή δεν έχουν διαθέσιμο χρόνο)
 • Διαχείριση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων: οργάνωση και προώθηση καλλιτεχνικών φεστιβάλ με πανελλήνια και διεθνή εμβέλεια
 •   

                                      

  ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

  Έχοντας δημιουργήσει μια προσωπική σχέση με τον διαχειριστή -εκπρόσωπο του κτιρίου, αναλύουμε τις πραγματικές σας τεχνικές και οικονομικές ανάγκες και συνθέτουμε για εσάς το οικονομικό πακέτο που σας ταιριάζει. Ζητείστε την προσφορά της εταιρίας μας για το εκπτωτικό πακέτο υπηρεσιών συντήρησης της πολυκατοικίας σας και κερδίστε εύκολο τρόπο πληρωμής και ΔΩΡΕΑΝ την Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (κοιν/των χώρων) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ & ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

  Η εταιρία μας παρέχει μία αυτοματοποιημένη & ολοκληρωμένη διαδικασία λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης οποιαδήποτε τύπου ακινήτου ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης, η οποία προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μειώνοντας δραστικά τις όποιες περιπτώσεις παραπόνων και δυσλειτουργιών. Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαφάνεια της οικονομικής διαχείρισης του αποθεματικού σας, στην ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε και στην προσωπική επαφή που αναπτύσσουμε και διατηρούμε με τον εκπρόσωπο του κτιρίου ή διαχειριστή του ακινήτου έχουμε ώς κύριο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση κρατώντας την αξία του ακινήτου σας σε υψηλά επίπεδα./p>

  Α) Υπηρεσία εξωτερικής διαχείρισης επαγγελματικών ακινήτων

  Σύμφωνα με τα έργα που έχουμε αναλάβει έως σήμερα, ακολουθούμε κατά προσέγγιση την παρακάτω διαδικασία, την οποία και παραμετροποιούμε βάση των δικών σας αναγκών διαχείρισης και λειτουργίας:

 • Επισκέψεις κατόπιν συμφωνίας όσες φορές την εβδομάδα επιθυμείτε με τη μέση διάρκεια ωρών ανά επίσκεψη που θα οριστεί, όπου θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες και διαδικασίες επίβλεψης:
 • Ανάρτηση συγκεντρωτικής και φωτοτυπιών αποδείξεων κοινοχρήστων δαπανών προηγούμενου μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων.
 • Είσπραξη κοινοχρήστων δαπανών ανά γραφείο.
 • Πληρωμή όλων των συνεργείων συντήρησης του κτιρίου, όπως του συνεργείου καθαρισμού, του συντηρητή ανελκυστήρα και οποιοδήποτε άλλου συνεργείου που πραγματοποιεί μηνιαία ή έκτακτη εργασία.
 • Έλεγχος εφαρμογής κανονισμού λειτουργίας του κτιρίου.
 • Έλεγχος και επίβλεψη ορθής λειτουργίας και εργασιών συντήρησης του κτιρίου, όπως έλεγχος καθαριότητας, συντήρησης υποσταθμού, λειτουργίας φωτισμού ανά όροφο.
 • Καταγραφή τακτικών και έκτακτων αναγκών και προτάσεις εργασιών αποκατάστασης ανά έργο στην υπηρεσία σας πχ. Σπάσιμο υδραυλικών σωλήνων, βλάβη ασανσέρ, αντικατάσταση ασφάλειας ηλεκτρολογικού πίνακα, καθαρισμός μαρμάρων εισόδου, κ.ο.κ.
 • Λογιστική παρακολούθηση του έργου, η οποία περιλαμβάνει μηνιαία ενημέρωσή σας που θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θα περιέχει τα εξής για λογαριασμό σας: - Πίνακα Ταμείου Διαχείρισης
  - Πίνακα Εισπράξεων Κοινοχρήστων των γραφείων
  - Πίνακας Οφειλών Κοινοχρήστων με σχόλια επικοινωνίας ανά γραφείο
  - Πίνακα Πληρωμών Εξόδων και Συνεργείων του Κτιρίου
  - Αναφορά (Report) επίβλεψης συνεργείων συντήρησης και εφαρμογής κανονισμού λειτουργίας
  - Πίνακας Καταγραφής Βλαβών Κτιρίου
  - Πίνακα Ετήσιων Δαπανών ανά μήνα
 • Προτάσεις πρόσθετων εργασιών και κατόπιν εγκρίσεώς σας ανάλογη ενημέρωσή σας για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
 • Δυνατότητα έκτακτων επισκέψεων στο κτίριο σε περίπτωση ειδοποίησής μας για οτιδήποτε προκύψει στο κτίριο και κρίνεται αναγκαία η παρουσία του υπαλλήλου μας.
 • Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπου θα κριθούν άμεσα αναγκαίες κάποιες επισκευές, θα πραγματοποιείται από μέρους μας, ανά περίπτωση και προτεραιότητα, τηλεφωνική ενημέρωσή σας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν αρτιότερη λειτουργία του κτιρίου. 
 •   
  Οποιαδήποτε νομική διαδικασία κριθεί απαραίτητη, ενεργείται από μέρους σας και η εταιρεία μας αναλαμβάνει την επίβλεψή της. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος έργου επικοινωνεί με τον αρμόδιο δικηγόρο και ενημερώνεται για το πώς εξελίσσεται η δικαστική διαδικασία, έτσι ώστε να τη συμπεριλάβει στη μηνιαία ηλεκτρονική αναφορά.

  Η παραπάνω υπηρεσία αναφέρεται σε επαγγελματικά ακίνητα κάθε είδους και είναι συμβατή με ακίνητα τραπεζών, μέγαρα και εμπορικά κέντρα.

  Β) Υπηρεσία μερικής διαχείρισης κτιρίων - Διαχείριση εισπράξεων ταμείου

  Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα και απευθύνεται κυρίως σε ιδιωτικής χρήσης κτίρια:

 • Υπολογισμός και καταγραφή κοινοχρήστων. Τα έξοδα ανά μήνα μας τα δίνετε εσείς τηλεφωνικώς ή μας τα αποστέλλετε μέσω fax ή email και εμείς σας ενημερώνουμε για το ποια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η διανομή των ειδοποιητηρίων και η είσπραξη των κοινοχρήστων από τον υπάλληλο της εταιρείας μας.
 • Μία (1) επίσκεψη για διανομή κοινοχρήστων – μοίρασμα ειδοποιητηρίων ανά διαμέρισμα -  ανάρτηση συγκεντρωτικής και παράδοση ταμείου – εισπράξεων του προηγούμενου μήνα.
 • Δημιουργία και ανάρτηση ανακοινώσεων στον πίνακα ανακοινώσεων για τις ημέρες και ώρες είσπραξης των κοινοχρήστων.
 • Δύο (2) επισκέψεις για είσπραξη κοινοχρήστων πόρτα – πόρτα, μετρητοίς σε εισπράκτορά μας κατόπιν ανακοίνωσης για συγκεκριμένη ώρα και μέρα. Δίνεται και η δυνατότητα εξόφλησης των κοινόχρηστων δαπανών σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος γνωστοποιείται σε σχετική ανακοίνωση στην είσοδο της πολυκατοικίας, καθώς και στα ατομικά ειδοποιητήρια.
 • Μηνιαία ανάλυση για πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια των χρημάτων σας, οποία περιέχει τα εξής: Πίνακα Εισπράξεων Κοινοχρήστων Διαμερισμάτων ανά μήνα– Πίνακα Ταμείου Διαχείρισης. Η μηνιαία αυτή αναφορά είναι μοναδική στην αγορά και σας αποστέλλεται μέσω fax ή e-mail ή παραδίδεται εγγράφως, μαζί με τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί, από τον υπάλληλο της εταιρείας μας στον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας κατά την επίσκεψη του στις αρχές κάθε μήνα. Επίσης, σε περίπτωση που το επιθυμείτε, υπάρχει δυνατότητα από μέρους μας να σας καταθέτουμε απευθείας τα εισπραχθέντα χρήματα σε λογαριασμό τραπέζης που θα μας υποδείξετε, αντί να σας τα παραδίδουμε δια χειρός του εισπράκτορα μας στις αρχές κάθε μήνα.

 • Σε περίπτωση που κάποια είσπραξη δεν πραγματοποιείται εντός των εγγράφως προκαθορισμένων, από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του κτιρίου ή τη γενική συνέλευση, χρονικών ορίων:

 • Η εταιρεία επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον κάτοικο του διαμερίσματος, ώστε να το ενημερώσει για το υπόλοιπο της οφειλής και να λάβει αντίστοιχη ενημέρωση για την ημερομηνία είσπραξης.
 •              
 • Η εταιρεία δύναται κατόπιν συνεννόησης με τον εκπρόσωπο, να τον ενημερώσει με έγγραφη επιστολή για την εξέλιξη των οφειλών, ώστε εκείνος βάση αυτής  να συγκαλέσει γενική συνέλευση ιδιοκτητών, με σκοπό την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος.
 • Οποιαδήποτε περαιτέρω νομική διαδικασία ανατίθεται μέσω της γενικής συνέλευσης σε δικηγόρο της εταιρείας μας, που αναλαμβάνει αστικές υποθέσεις και η χρέωση επιβαρύνει το αποθεματικό της πολυκατοικίας και όχι την εταιρεία.
 • Γ) Υπηρεσία ολικής εξωτερικής διαχείρισης πολυκατοικιών

  Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα και απευθύνεται κυρίως σε ιδιωτικής χρήσης κτίρια:

 • Υπολογισμός και καταγραφή κοινοχρήστων.
 • Μία (1) επίσκεψη για διανομή κοινοχρήστων – μοίρασμα ειδοποιητηρίων ανά διαμέρισμα -  ανάρτηση συγκεντρωτικής και φωτοτυπιών αποδείξεων κοινοχρήστων δαπανών προηγούμενου μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων - συλλογή λογαριασμών ΔΕΚΟ
 • Δημιουργία και ανάρτηση ανακοινώσεων στον πίνακα ανακοινώσεων.
 • Δύο (2) επισκέψεις για είσπραξη κοινοχρήστων: μετρητοίς σε εισπράκτορά μας πόρτα-πόρτα κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης για συγκεκριμένη ώρα και μέρα , είτε μέσω τραπέζης, είτε στο γραφείο της εταιρείας μας.
 • Πληρωμή πάγιων λογαριασμών ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ - ΕΠΑ
 • Πληρωμή συνεργείων κατόπιν συνεννόησης ή μέσω τραπέζης ή από το γραφείο της εταιρείας μας. Αφορά το συνεργείο καθαρισμού, το συντηρητή ασανσέρ & οποιοδήποτε άλλο συνεργείο πληρώνεται από το αποθεματικό που θα διατηρούμε.
 • Μηνιαία ανάλυση για πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια των χρημάτων σας, οποία περιέχει τα εξής: Πίνακα Ετήσιων Δαπανών ανά μήνα – Ετήσιο Πίνακα Πληρωμών Εξόδων και συνεργείων της πολυκατοικίας ανά μήνα – Ετήσιο Πίνακα Εισπράξεων Κοινοχρήστων Διαμερισμάτων ανά μήνα – Πίνακα Ενδείξεων Μετρητών Αυτόνομης Θέρμανσης – Πίνακα Ταμείου Διαχείρισης – Πίνακας Καταγραφής Βλαβών Κτιρίου. Έτσι, ενημερώνεστε μηνιαίως για το πόσα χρήματα έχετε στο ταμείο-αποθεματικό σας, ποιος οφείλει και πού οφείλετε. Η μηνιαία αυτή αναφορά είναι μοναδική στην αγορά και σας αποστέλλεται μέσω fax ή e-mail ή παραδίδεται στον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας σε μία από τις μηνιαίες επισκέψεις του εισπράκτορά μας.
 • Καταγραφή τακτικών και έκτακτων αναγκών – προτάσεις εργασιών πχ. Σπάσιμο υδραυλικών σωλήνων – βλάβη ασανσέρ – αντικατάσταση ασφάλειας ηλεκτρολογικού πίνακα - καθαρισμός μαρμάρων εισόδου.
 • Προγραμματισμός εργασιών, δύναται και ενημέρωσή σας εφόσον ζητηθεί
 • Υλοποίηση εργασιών, δύναται και ενημέρωσή σας εφόσον ζητηθεί
 • Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος αποφασίσει να αναθέσει στην εταιρία μας και την διαχείριση του συστήματος κεντρικής ή αυτόνομης θέρμανσης πετρελαίου ή αερίου αυτό προστίθεται στη μηνιαία δαπάνη διαχείρισης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κτιρίου.

 • Για την ποιοτικότερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση της πολυκατοικίας σας, η εταιρία μας προτίθεται, χωρίς να σας υποχρεώνει, να αναλάβει και τη συντήρηση του κτιρίου με δικά της συνεργεία, τόσο για τις μηνιαίες όσο και για τις ετήσιες εργασίες, έτσι ώστε να ελέγχει άμεσα το αποτέλεσμα της εργασίας τους.

  Σε περίπτωση που κάποια είσπραξη δεν πραγματοποιείται εντός των εγγράφως προκαθορισμένων, από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του κτιρίου ή τη γενική συνέλευση, χρονικών ορίων:

 • Η εταιρεία επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον κάτοικο του διαμερίσματος, ώστε να τον ενημερώσει για το υπόλοιπο της οφειλής και να λάβει αντίστοιχη ενημέρωση για την ημερομηνία είσπραξης.
 •               
 • Η εταιρεία δύναται, κατόπιν συνεννόησης με τον εκπρόσωπο, να τον ενημερώσει με έγγραφη επιστολή για την εξέλιξη των οφειλών, ώστε εκείνος -βάση αυτής- να συγκαλέσει γενική συνέλευση ιδιοκτητών, με σκοπό την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος.
 • Οποιαδήποτε περαιτέρω νομική διαδικασία ανατίθεται μέσω της γενικής συνέλευσης σε δικηγόρο της εταιρείας μας, που αναλαμβάνει αστικές υποθέσεις και η χρέωση επιβαρύνει το αποθεματικό της πολυκατοικίας και όχι την εταιρεία.
 • ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

  Κάθε έκδοση περιλαμβάνει συγκεντρωτικές καταστάσεις, ειδοποιητήρια και αποδείξεις ενοικιαστών/ ιδιοκτητών. Σε περίπτωση εξωτερικής διαχείρισης ακολουθεί την πρόσφατη νομοθεσία περί εκτύπωση κοινοχρήστων βάση των ΦΕΚ 874/11-04-13 αρ.1 και ΦΕΚ 2044/22-08-13 αρ.88.

 • Για τον υπολογισμό των κοινοχρήστων καλεί κάθε μήνα ο διαχειριστής-εκπρόσωπος στην εταιρία μας και μας ενημερώνει για τα μηνιαία έξοδα. Η έκδοση των κοινοχρήστων περιλαμβάνει ανά έκδοση: δύο (2) συγκεντρωτικές καταστάσεις, ένα (1) ειδοποιητήριο για κάθε διαμέρισμα, δύο (2) αποδείξεις είσπραξης για κάθε διαμέρισμα.
 • Η παράδοση των κοινοχρήστων πραγματοποιείται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοσή τους, εκτός από συνθήκες ανωτέρας βίας. Κατά την παράδοση των κοινοχρήστων καταβάλλεται η δόση του ετήσιου πακέτου ή το αντίτιμο της έκδοσης και ο διανομέας της εταιρίας μας σας παραδίδει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
 •  
  Sigal Hygiene
  Sigal Safety
  Sigal Management
  Sigal Energy
  Sigal Technical
  Sigal Design