Καθαρισμός Αποχέτευσης

Η υπηρεσία παρέχεται σε πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτίρια και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και η χρήση της κρίνεται απαραίτητη για διατήρηση ορθών συνθηκών υγιεινής ανάλογα με τη χρήση του χώρου.

Περιλαμβάνει τον προληπτικό καθαρισμό φρεατίων και τη συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου μιας εγκατάστασης με ένα χρονοδιάγραμμα επισκέψεων που καλύπτει τις ανάγκες σας.

Το κόστος της υπηρεσίας θα προκύψει είτε κατόπιν αυτοψίας στο χώρο σας είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας από το αρμόδιο συνεργείο μαζί σας.

Σε περίπτωση κωλύματος του δικτύου κατά τα ενδιάμεσα διαστήματα των προληπτικών καθαρισμών ή της συντήρησης, το συνεργείο μας αποκαθιστά το πρόβλημα του δικτύου χωρίς επιπλέον χρέωση εφόσον τηρείται το πρόγραμμα καθαρισμού που έχει συμφωνηθεί με το κτίριο ή την εγκατάσταση.

Κοινοποιήστε

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Τεχνική Κάλυψη Κτιρίων

ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ