12 σημεία Καθαρισμού & Απολύμανσης Δωματίων Ξενοδοχείου

Unidomus
 1. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό ατομικό εξοπλισμό (γάντια, μάσκα, ποδιές καθαρισμού). Για όσο χρόνο εργάζεται, το προσωπικό καθαριότητας δεν πρέπει να αγγίζει με τα χέρια του το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του, να καπνίζει ή να τρώει.
 2. Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός τρόπος εφαρμογής και απόρριψης του εξοπλισμού.
 3. O απορριπτόμενος εξοπλισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και να απορρίπτεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. (Αυτά θα πρέπει να είναι διπλά τοποθετημένα σε σάκους, στη συνέχεια να αποθηκεύονται με ασφάλεια για 72 ώρες και στη συνέχεια να απορρίπτονται στα κανονικά σκουπίδια μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού).
 4. Εφόσον χρησιμοποιηθεί προστατευτικός εξοπλισμός που δεν είναι μίας χρήσης, επιβάλλεται η απολύμανσή του με τα κατάλληλα απολυμαντικά (π.χ. 0.1% υποχλωριώδες νάτριο ή 70% αιθανόλη) μετά από κάθε χρήση.
 • Εάν μια περιοχή έχει μολυνθεί σε μεγάλο βαθμό ( ορατά σωματικά υγρά,κ.α.) από άτομο με κοροναϊό (COVID-19), πλύνετε τακτικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα και μετά την αφαίρεση γαντιών, ποδιών και άλλης προστασίας που χρησιμοποιείται κατά τον καθαρισμό. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πρόληψης.
 • Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλα απολυμαντικά, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση των απολυμαντικών πρέπει ο χώρος να είναι καλά αεριζόμενος. Εάν χρησιμοποιείται εναλλακτικό απολυμαντικό εντός του οργανισμού αυτό πρέπει να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί ότι είναι αποτελεσματικό έναντι των περιβλημάτων ιών.
 • Αποφύγετε τη δημιουργία μεγάλου μεγέθους σταγονιδίων και ψεκασμού κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών.
 • Όλες οι επιφάνειες που έχουν ενδεχομένως μολυνθεί, όπως τοίχοι και παράθυρα, η λεκάνη της τουαλέτας και οι επιφάνειες του μπάνιου, πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά χρησιμοποιώντας ένα πανί μίας χρήσης με ζεστό σαπουνόνερο. Στη συνέχεια, απολυμάνετε αυτές τις επιφάνειες με τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιείτε συνήθως. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές και επιφάνειες που αγγίζονται συχνά, όπως μπάνια, ράγες σε διαδρόμους και κλιμακοστάσια και λαβές πορτών.
 • Όλα τα υφάσματα (κουρτίνες, σεντόνια, κλπ) πρέπει να πλένονται με καυτό νερό (90oC) και προσθήκη απορρυπαντικού. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των υφασμάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά προϊόντα που περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο ή απολυμαντικά μέσα ειδικά για τα υφάσματα αυτά.
 1. Για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων, κ.α., πρέπει να χρησιμοποιούνται πανάκια/υφάσματα μίας χρήσης ή χαρτί καθαρισμού καθώς και σφουγγαρίστρες με αποσπώμενες κεφαλές.
 1. Τα πανάκια/υφάσματα, το χαρτί και οι κεφαλές από τις σφουγγαρίστρες  θα πρέπει να απολυμαίνονται μετά το πέρας της εργασίας, να στεγνώνουν καλά και να αποθηκεύονται. Στην περίπτωση όπου έχει περάσει επιβεβαιωμένο κρούσμα,  να απορρίπτονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικές σακούλες και να αντιμετωπίζονται ως μολυσματικά απόβλητα .Οποιαδήποτε αντικείμενα είναι πολύ μολυσμένα με σωματικά υγρά και δεν μπορούν να καθαριστούν με πλύσιμο θα πρέπει να απορρίπτονται.

Εάν το άτομο είναι αρνητικό στον ιό SARS-CoV-2, τα αντικείμενα τοποθετούνται με τα κανονικά απόβλητα.

Εάν το άτομο είναι θετικό στον ιό SARS-CoV-2, αποθηκεύστε τα για τουλάχιστον 72 ώρες και τοποθετήστε τα με τα κανονικά απόβλητα.

Εάν η αποθήκευση για τουλάχιστον 72 ώρες δεν είναι κατάλληλη, κανονίστε τη συλλογή ως μολυσματικών αποβλήτων της κατηγορίας Β είτε από την τοπική σας αρχή συλλογής αποβλήτων, εάν αυτή τη στιγμή συλλέγει τα απόβλητά σας είτε με άλλο τρόπο από εξειδικευμένο εργολάβο κλινικών αποβλήτων. Θα σας προμηθεύσουν πορτοκαλί κλινικές σακούλες απορριμμάτων για να τοποθετήσετε τις τσάντες σας έτσι ώστε τα απόβλητα να μπορούν να σταλούν για κατάλληλη επεξεργασία.

 1. Το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης. Μετά την αφαίρεση των γαντιών είναι απαραίτητο το καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πρόληψης. Στην περίπτωση που κάποια αντικείμενα δεν μπορούν να καθαριστούν, πλυθούν ή/και απολυμανθούν όπως περιγράφεται παραπάνω, όπως π.χ. έπιπλα επικαλυμμένα με ταπετσαρία ή στρώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρισμός με ατμό (θερμοκρασία> 70°).

Κοινοποιήστε

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email