Διαχείριση Πολυκατοικιών

Η ορθή διαχείριση ενός επαγγελματικού κτιρίου ή μιας πολυκατοικίας, καθώς και η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών με φροντίδα και σεβασμό, αποτελεί τη βάση για την ύπαρξη υγειονομικού πολιτισμού.

Στην Unidomus γνωρίζουμε πώς να διασφαλίζουμε με τον καλύτερο τρόπο το  αποθεματικό  των ιδιοκτητών, οι οποίοι και μας το εμπιστεύονται για να το διαχειριστούμε με στόχο το κτίριο να διατηρήσει την αξία του αλλά και να συντηρείται σωστά.

Λειτουργούμε με μία και μόνο οπτική: Μας εμπιστεύεστε τα χρήματα σας και εμείς τα διαχειριζόμαστε με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό. Αυτό το δεδομένο αποτελεί και το μεγαλύτερο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να προχωρήσουμε σε μια μακροχρόνια συνεργασία μαζί σας.

Υπηρεσία Διαχείρισης Πολυκατοικιών – Κτιρίων Γραφείων – Συγκροτημάτων Κατοικιών

Η εταιρία μας παρέχει μία αυτοματοποιημένη διαδικασία λειτουργίας και διαχείρισης κτιρίων. Προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στη διαχείριση και τη συντήρησή των κτιρίων, μειώνοντας δραστικά τις όποιες περιπτώσεις παραπόνων και δυσλειτουργιών.

Η παρούσα διαδικασία είναι εξίσου λειτουργική σε τρεις κατηγορίες κτιρίων, σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων και συγκροτήματα κατοικιών, στα οποία δεν καθίσταται αναγκαία η έκδοση Α.Φ.Μ.

Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

 • Αναλαμβάνουμε τον υπολογισμό και την καταγραφή των κοινοχρήστων.
 • Διενεργούμε μία (1) επίσκεψη για διανομή κοινοχρήστων – μοίρασμα ειδοποιητηρίων ανά διαμέρισμα στα οποία αναγράφεται η επόμενη επίσκεψη είσπραξης και συλλέγουμε τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ
 • Δημιουργούμε και αναρτούμε ανακοινώσεις καθώς και τη συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών στον πίνακα ανακοινώσεων
 • Πραγματοποιούμε μία (1) επίσκεψη για είσπραξη κοινοχρήστων: μετρητοίς σε εισπράκτορά μας πόρτα-πόρτα κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης για συγκεκριμένη ώρα και μέρα, είτε μέσω τραπέζης, είτε στα γραφεία της εταιρείας μας.
 • Προβαίνουμε στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 • Προβαίνουμε στην πληρωμή συνεργείων από το γραφείο της εταιρείας μας ή μέσω τραπέζης ή κατόπιν συνεννόησης. Αφορά το συνεργείο καθαρισμού, το συντηρητή ασανσέρ, τον κηπουρό & οποιοδήποτε άλλο συνεργείο συντήρησης ή επισκευής πληρώνεται από το αποθεματικό που θα διατηρούμε.
 • Καταγράφουμε τις ώρες θέρμανσης ανά διαμέρισμα σε ένα από τα ραντεβού είσπραξης του διανομέα μας.
 • Διατηρούμε και ενημερώνουμε την μηνιαία ανάλυση για πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια των χρημάτων σας, οποία περιέχει τα εξής:
 • Πίνακα Ετήσιων Δαπανών ανά μήνα
 • Ετήσιο Πίνακα Πληρωμών Εξόδων και συνεργείων της πολυκατοικίας ανά μήνα
 • Ετήσιο Πίνακα Εισπράξεων Κοινοχρήστων Διαμερισμάτων ανά μήνα
 • Πίνακα Ενδείξεων Μετρητών Αυτόνομης Θέρμανσης
 • Πίνακα Ταμείου Διαχείρισης

Έτσι, ενημερώνεστε μηνιαίως για το πόσα χρήματα έχετε στο ταμείο-αποθεματικό σας, ποιος οφείλει και πού οφείλετε.

Διαχείριση οφειλών διαμερισμάτων:

Σε περίπτωση που κάποια είσπραξη δεν γίνεται εντός των εγγράφως προκαθορισμένων, από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του κτιρίου ή τη γενική συνέλευση, χρονικών ορίων:

 • Η εταιρεία επικοινωνεί με τον κάτοικο του διαμερίσματος/γραφείου βάση του χρονικού ορίου ή του χρηματικού ορίου πίστωσης που θα οριστεί στο μεταξύ μας συμφωνητικό, χωρίς όμως να ακολουθεί τον παράνομο τρόπο διαχείρισης μιας εισπρακτικής εταιρίας (π.χ. αμέτρητα καθημερινά τηλεφωνήματα, εκβιαστικούς διαλόγους, κ.ά.).
 • Η εταιρεία υποχρεούται, βάση του χρονικού ορίου που θα οριστεί στο μεταξύ μας συμφωνητικό, να ενημερώνει τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας για την εξέλιξη των οφειλών με σχετική επιστολή, ώστε εκείνος βάση αυτής να έχει την δυνατότητα να συγκαλέσει γενική συνέλευση με σκοπό την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος.
 • Οποιαδήποτε περαιτέρω νομική διαδικασία ανατίθεται μέσω της Γενικής Συνέλευσης σε δικηγόρο της εταιρείας μας ή σε δικηγόρο της επιλογής σας, που αναλαμβάνει αστικές υποθέσεις. Με την παρούσα οικονομική προσφορά μας δεν αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση παλαιότερων ή νεότερων δικαστικών υποθέσεων, διότι αυτό αφορά αρμοδιότητα που διατηρούν οι ιδιοκτήτες του κτιρίου για να προστατέψουν τα συμφέροντά τους.
 • Με την ανάληψη της εξωτερικής διαχείρισης δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες των έργων προηγούμενων διαχειριστών, αλλά μόνο για όσα θα παραλάβουμε εγγράφως με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται
 • Η εταιρεία μας θα εκτελεί τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση, που έχει εγκριθεί κάποια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αλλαγή του κανονισμού της πολυκατοικίας, χρειάζεται να μας τη γνωστοποιήσετε εγγράφως κατά την παράδοση-παραλαβή της διαχείρισης.

Διαχείριση τεχνικών εργασιών συντήρησης κτιρίου:

 • Για την ποιοτικότερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση της πολυκατοικίας σας, η εταιρία μας προτίθεται να αναλάβει τη συντήρηση της πολυκατοικίας σας με δικούς της συνεργάτες, έτσι ώστε να ελέγχει άμεσα το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Αναλυτικά, αναλαμβάνει τις απεντομώσεις-μυοκτονίες, την αναγόμωση- τεχνικό έλεγχο των πυροσβεστήρων, τη συντήρηση του καυστήρα, του ασανσέρ και της αποχέτευσης, τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων. Για τις εργασίες αυτές λαμβάνεται ξεχωριστές προσφορές και κατόπιν και της δικής σας έγκρισης, πραγματοποιούνται οι εργασίες που έχουμε συμφωνήσει.
 • Σε περίπτωση ανάγκης σας για τεχνικές εργασίες και επισκευές, έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε δικούς μας εξωτερικούς συνεργάτες, όπως ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, ελαιοχρωματιστή, μηχανικό και τεχνικό για κάθε κατασκευή – συντήρηση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε στο κτίριο, ώστε να συλλέξετε προσφορές ανάλογα με το εργασία που θέλετε να υλοποιήσετε.

Για την έναρξη της συνεργασίας μας απαιτούνται:

 • Απόφαση της Γενική Συνέλευσης ιδιοκτητών, όπου θα διατυπώνεται σαφώς η ανάθεση της εξωτερικής διαχείρισης του κτιρίου και παράλληλα θα ορίζεται ένας ιδιοκτήτης ως εκπρόσωπος και υπεύθυνος της μεταξύ μας επικοινωνίας. Στη δική σας περίπτωση θα επικοινωνεί καθώς υπάρχει τριμελής επιτροπή, προτείνεται να οριστεί από πλευράς σας ένας υπεύθυνος επικοινωνίας που θα μιλάει με την εταιρεία μας για τα θέματα του κτιρίου, ώστε οι διαδικασίες να κινούνται πιο άμεσα για την ορθή
 • Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας στο οποίο θα καταγράφεται αναλυτικά όλη η προαναφερθείσα διαδικασία. Δίδεται η δυνατότητα να σας αποσταλεί ηλεκτρονικά, με fax ή με διανομέα μας δείγμα του συμφωνητικού για να μελετηθεί από μέρους σας.
 • Λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των κατοίκων, καθώς των ιδιοκτητών που δεν διαμένουν στο κτίριο, ( τηλέφωνα & email ).
 • Κατάσταση χιλιοστών του μηχανικού για να εκτυπωθούν βάση αυτής οι κοινόχρηστες δαπάνες.
 • Ποσό αποθεματικού, το οποίο προτείνεται να είναι ίσο με έξοδα δύο (2) μηνών – συνηθίζεται να είναι Δεκέμβριου – Ιανουαρίου, ώστε να αντιστοιχεί στα μηνιαία πάγια έξοδα μαζί με τα έξοδα θέρμανσης ή ένα συγκεκριμένο ποσό που θα οριστεί κατόπιν της  Γενικής Συνέλευσης
 • Αντίγραφο κανονισμού πολυκατοικίας (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή) για τα σημεία που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους και τις χρεώσεις των εξόδων.
 • Αντίγραφα Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων σε περίπτωση που αυτά αλλάζουν τον τρόπο υπολογισμού των κοινόχρηστων δαπανών σε σχέση με τον κανονισμό.
 • Λίστα μηνιαίων και ετήσιων εξόδων στην οποία φαίνεται πότε και βάση ποιων χιλιοστών επιμερίζεται κάθε έξοδο. Η λίστα αυτή αποτελεί παράρτημα του συμφωνητικού. (Σας δίνουμε έτοιμο δείγμα λίστας κατά την παραλαβή.)
 • Λίστα με τα συνεργαζόμενα συνεργεία της πολυκατοικίας: καθαρισμός , ασανσέρ κ.ο.κ.  (Σας δίνουμε έτοιμο δείγμα λίστας.)
 • Λίστα των εγγράφων που παραλάβαμε, π.χ. αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας, αποδείξεις είσπραξης των διαμερισμάτων που οφείλουν, αρχείο αποδείξεων συνεργειών, υπόλοιπα ανά συνεργείο, πλάνο έκτακτης ανάγκης, κ.ά. Η λίστα αυτή αποτελεί παράρτημα του συμφωνητικού. (Σας δίνουμε έτοιμο δείγμα λίστας.)

Κοινοποιήστε

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Διαχείριση Κτιρίων

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ